आत्मा व्यवस्थापन समिति

अ.क्र. फोटो माहिती
1.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. भाऊसाहेब स. बर्हाटे
प्रकल्प संचालक आत्मा
अध्यक्ष
9423788600

2.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. भाऊसाहेब स. बर्हाटे
जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी
सदस्य
9423788600

3.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ. पुडंलिक
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
सदस्य
---

4.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. जी. डी. डाके
जिल्हा उप आयुक्त मत्स्यव्यवसाय
सदस्य
---

5.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. पवनिकर
जिल्हा उप आयुक्त रेशीम उधोग
सदस्य
7588748073

6.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. जे. जे. पिसे
प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र
सदस्य
9021969601

7.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. प्रमोद पवार
प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
सदस्य
---

8.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ. स्नेहल बनसोड
जिल्हा व्यवस्थापक नाबार्ड बँक
सदस्य
7588073921

9.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. ये. आर. मिसे
प्रमुख जिल्हा अग्रणी बँक
सदस्य
---

10.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. नरेंद्र विठ्ठलराव पोकळे
प्रतिनिधी प्रगतशील शेतकरी (पुरुष)
सदस्य
9405529325

11.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. दीपक स. पटेल
प्रकल्प उपसंचालक आत्मा
सदस्य
9822370225

12.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
सौ. रेखाताई राजेंद्र खानजोड़े
प्रतिंनिधी प्रगतशील शेतकरी (महिला-१)
सदस्य
9405529325

13.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. बड़गे
उपसंचालक सामाजिक वनीकरण
सदस्य
---

14.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. डी. बी. हमने
महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र
सदस्य
9421804743

15.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री. ए. पी. खांडेकर
जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज
सदस्य
7588608901